Saya Seorang Warga Asing Beragama Islam yang Bertinggal di Malaysia. Bolehkah Saya Memohon Penceraian di Mahkamah Syariah di Sini?

Ya boleh. Anda boleh melantikkan peguam syarie untuk menfailkan kes ada di Mahkamah yang berbidangkuasa mengikut kawasan/negeri mastautin anda.

Saya Seorang Warga Malaysia yang Kini Bertinggal di Luar Malaysia. Bolehkah Saya Memohon Penceraian di Mahkamah Syariah?

Ya . Anda boleh melantikkan peguam syarie untuk perceraian di Mahkama Syariah sekiranya perkahwinan tersebut didaftarkan di Malaysia.

Suami/Isteri Saya Kini Bertinggal di Luar Negara. Bolehkah Saya Memohon Penceraian di Mahkamah Syariah?

Ya boleh. Anda boleh melantikkan peguam syarie untuk mohon perceraian tersebut, dan peguam syarie anda akan menasihatkan anda tentang cara perserahan kepada pasangan yang berada di luar negara.

Suggested Articles

Further Inquiries?
You may contact our panel lawyers/ the author of this article.

Your Name * :
Email* :
Mobile No.* :
Preferred spoken language :
Country:
State * :
Inquiries/ Message :