1. Saya seorang warga asing beragama Islam yang bertinggal di Malaysia. Bolehkah saya memohon penceraian di mahkamah Syariah di sini?

    Ya boleh. Mahkamah yang berbidangkuasa untuk pemfailan kes perlu mengikut kawasan/negeri mastautin pemohon.

  2. Saya seorang warga Malaysia yang kini bertinggal di luar Malaysia. Bolehkah saya memohon penceraian di mahkamah Syariah ?

    Ya boleh jika perkahwinan tersebut didaftarkan di Malaysia.

  3. Suami/Isteri saya kini bertinggal di luar negara. Bolehkah saya memohon penceraian di mahkamah Syariah ?

    Ya boleh, dengan syarat Saman bagi kes perceraian persebut boleh diserahkan kepada pasangan yang berada di luar negara sama ada dengan tangan/pos/kurier/emel.

Further Inquiries?
You may contact our panel lawyers/ the author of this article.

Your Name * :
Email* :
Mobile No.* :
Preferred spoken language :
Country:
State:
Inquiries/ Message :